מגילה המפרטת את מהלך השנה ועבודת המשמרות, 5י‭,403‬ קטע 1