הלוח בתחילת מקצת מעשי התורה, ‭,s£,A.‬ קטעים ‭.4 ,3a ,2‬ החלק הראשון של המגילה מסתיים במילים 'ושלמה השנה שלוש מאת ושןשים וארבעה] יום' (מסומנות בחץ)