'ועל הזונות הנעסה' (מסומן בחץ‭,(‬ מקצת מעשי התורה, ‭,40396‬ טורים ג-ד