דיני צרעת, מתוך ברית דמשק מקומראן, ‭,40266‬ קטע ‭,6‬ טור א