כנה ורמן ואהרן שמש ההלכה במגילות מדבר יהודה

במאמר זה נשתמש במושג 'הלכה' אף שהוא איננו קיים בספרות הקומראנית ומקורו מאוחר יותר , בספרות חז"ל . הסיבה לכך היא ש'הלכה' כוללת במשמעה לא רק את חוקי התורה ופירושיה אלא גם מסורות , נהגים ותקנות שאינם מעוגנים במקרא . המילה 'הלכה' מתארת את הקשת הרחבה ביותר של נורמות ההתנהגות שנחשבו מחייבות בעיני קבוצות יהודיות לאורך כל הדורות , וזהו בדיוק התחום שאנו מבקשים לסקור במאמר זה : ההלכה במגילות מדבר יהודה . ככל שהלכו ונתגלו שרידיהם של החיבורים ההלכתיים מקומראן התבררו לחוקרים חשיבותה העליונה של ההלכה בעיני אנשי עדת קומראן וחרדתם לקיומה המדוקדק . רוב הטענות המועלות במגילת ברית דמשק כנגד מתנגדיהם של בני העדה קשורות לשמירת המצוות . הם מואשמים על ש'הפירו חוק' ( ברית דמשק [ גניזה , [ עמ' א , שורות ( 20 ועל 'אשר לא שמרו מצות אל' ( שם , עמ' ב , שורה , ' ( 18 שכן הם בחרו ללכת בדרך הלכתית שונה ולעתים מנוגדת לזו של העדה . העדות הברורה למרכזיותה של שמירת ההלכה לפי הבנתה הנכונה בתודעתם של אנשי הכת עולה מדבריו של מחבר מקצת מעשה התורה למכותבו : 'ואתם יודעים שפרשנו מרוב העם ומכול טמאתם ומהתערב בדברים האלה ומלבוא ע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי