של ן ימי ובצד ,ג טור של תחילתו ן העליו טעק ה של שמאל בצד ‭t f % i‬ טורים ‭, 252 0 4,‬ בראשית על פירוש זה טור של סופו ון התחת טעהק