'וחלמת אנה אברם חלם' (ראו בעמוד הקודם) - מגילה חיצונית לבראשית, ‭,!QApGen‬ טור יט, שורות ‭.21-13‬ (הדיו איכלה את הקלף, ולעתים הקריאה לפי קצות האותיות ששרדו)