מזמור לבורא (מסומן בחץ‭,(‬ מתוך מגילת תהלים, ‭,11Q?‬ טור כו