יעקב כדורי פרשנות המקרא בקומראן

מגילות קומראן מעידות על מקומם המרכזי של המקרא ופרשנותו אצל חברי הכת . כרבע מכתבי היד שנמצאו בקומראן הם שרידי מגילות של ספרי המקרא עצמם , אבל גם שלושת הרבעים הנותרים רובם ככולם קשורים אל כתבי הקודש : הם מסבירים את האמור במקרא , מרחיבים אותו או מתייחסים אליו באופנים שונים ; הפסוק 'מה אהבתי תורתך , כל היום היא שיחתי' ( תהלים קיט , צז ) מתאר להפליא את הלך רוחם של בני הכת . חוקי הכת מציינים במפורש שחבריה חייבים להתמיד בלימוד התורה , כאמור בסרך היחד : 'ואל ימש במקום אשר יהיו שם העשרה איש דורש התורה יומם ולילה תמיד עליפות = ) חליפות , כלומר במשמרות ) איש לרעהו . והרבים ישקודו ביחד את שלישית כול לילות השנה לקרוא בספר ולדרוש משפט ולברך ביחד' JQS ) טור ו , שורות . ( 8-6 אם לשפוט על פי אופייה של ספרייתם , התורה ושאר כתבי הקודש אכן היו מרכז חייהם של אנשי הכת . על אף מקומו המרכזי של המקרא בכתבי קומראן , סקירה של פרשנות המקרא בכתבים אלו אינה פשוטה כלל ועיקר . ראשית , הפרשנות מופיעה בכתבים מסוגים שונים . המבקש לדעת איך הבינו את התורה בקומראן חייב אפוא להתייחס אל כל מגוון החיבורים שנמצאו שם , ולא רק ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי