'וכול איש אשר יגע על פני השדה' (ראו להלן. עמ' ‭- (404‬ מגילת המקדש טור נ