מגילות קומראן מבואות ומחקרים

של מלוין מגילות קומר ^ היה אחת התגליות החשובות כיותר במאה העשרים,- הוא יער תחום מחקר חדש , והשפיע עםוקית על mpnn של תהוםים אחרים : הספרות היהודית הקדומה , ההיסטוריה של ימי נית שני , נוסח המקרא , פרשנות המקרא הקדומה , הספרות התלמודית , הנגרות , הלשק העברית ועוד . ההוםר דחדש שנתגלה - הכולל כמה מגילות במצכ השתמרות טוב ואלפים רבים מספור של קטעים קטנים , שרירים ( חידתיים לעתים קרונות ) של מגילות - האיר באור חדש את כל דתחומים הללו , פתר שאלות ישנות והעלה שאלות הדשות . כאופן פרדוקסלי בעשרות השנים האחרונות הטקסטים מקומראן , הכתובים כש ^ תו של דקורא העברי והס חלק מתרבותו , היו נ : ישים לו פחות מלקוראי שפות לועזיות ' , לרשותם של אלו עמדו קפי * מבוא מפורטים ותרגומים של הטקסטים הללו . הספר ולפנינו מבקש לתקן חסרון זה , שלושים המאפרים שנכתבו כמיוחד לספר , פרי עטם של חוקרי מגילות בעלי שם , מעמידים מבוא מקיף לטקסטים מקומראן , סגנונם ועולטק , המאמרים עוסקים במגוון רחנ של נושאים , ובהם : התגליות הארכאולוגיות ; המגילות המקראיות סקירתן של מגילות חשובות וסוגרת מרכזיות ; עולמם של כתבי קומראן — כתתיות , תא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי