למעלה משמאל: סקוטום ‭(scutum)‬ מדורא־אירופוס ושחזורו (מימין)