חייל פיסידי כבד למחצה, נושא מגן סגלגל בסגנון הגלטי, חנית ושריון שרשרות. עיטור על מצבה שנמצאה בצידון