ישראל שצמן מגילת מלחמת בני אור בבני חושך: היבטים צבאיים

א . הצבא ושיטת הלחימה במגילת המלחמה - דעות חוקרים התיאור העיקרי של צבא בני אור ושל שיטת לחימתו באויביו מפורט בטורים ה-ט של מגילת המלחמה שנמצאה במערה 1 ליד קומראן . ( 1 QM ) התיאור אינו שיטתי ומלא , אך יש בו פרטים במגוון נושאים : סוגי החילות , היחידות השונות וגודלן , ההיערכות הטקטית לקרב , כלי הנשק של אנשי הצבא , אופן הלחימה , השימוש בחצוצרות למתן פקודות , תפקידם של הכוהנים והלויים בניהול הקרב , גילי הלוחמים לפי החילות השונים , אותות ועוד . תיאורים נוספים הנוגעים בהיבטים אחדים של הלחימה מופיעים בטורים אחרים של המגילה , וביניהם תיאור מפורט של החצוצרות ( טור ב , שורה - 15 טור ג , שורה , ( 11 תיאור ארוך של האותות והכתובות שעליהן ( טור ג , שורה - 12 טור ד , שורה ( 14 ותיאור שאינו מלא של שני קרבות ( טור טז , שורה - 2 טור יז , שורה . ( 15 מאז הפרסום הראשון של המגילה סברו חוקרים שהתיאורים האלה מבוססים על שיטה צבאית מסוימת , ושאפשר לזהות את השיטה הצבאית ההיסטורית ששימשה למחבר דגם לכתיבת תיאוריו . לפי ההצעה הראשונה שהועלתה בעניין זה , כבר בשנת , 1950 התיאורים הצבאיים במגילת המלחמה מתבססים על סדר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי