שרידים של מגילת המלחמה ממערה ‭,40491 ,4‬ קטעים ‭3-1‬