שיר בשבח החכמה, ינ‭,4(,)5‬ קטעים ‭,3-2‬ טור ב (ראו בעמוד ממול)