על התאמתם של בני זוג, מתוך 'חכמת רז נהיה‭4Q415 ,'‬ (ראו בעמוד ממול)