'רז נהיה' (מסומן בחץ‭,(‬ מתוך 'חכמת רז נהיה‭40416 ,'‬ (ראו לעיל)