דיני שבת בברית דמשק בשני עותקים: ‭,40271‬ קטע ‭!5‬ עותק מן הגניזה (כתב יד א) עמוד יא שורות ‭17-3‬