יהודה שיפמן ספר ברית דמשק ומגילת הסרכים

מחקרן של מגילות מדבר יהודה החל למעשה בשנת , 1896 עם גילויו של אחד מחיבורי היסוד ההלכתיים של ספריית הכת , ספר ברית דמשק , בגניזת קהיר ; רק עשרות שנים לאחר מכן התגלו קטעים מחיבור זה בקומראן . גילוי ספר ברית דמשק עורר בראשית המאה העשרים את הדיון על ההלכה של 'הכת הבלתי ידועה' שבה נתחבר , ורק באמצע המאה העשרים התברר שכת זו היא הקבוצה שמידיה נמסרו לנו מגילות קומראן . בין החיבורים הראשונים שנתגלו בקומראן בשנת 1947 הייתה מגילת הסרכים , שבה תוארו אורחותיה של כת היחד והותוו קווי מתאר להגותה ה'דואליסטית . ' פרסומה של מגילה זו ( בידי מילר בורוז , ג'ון טרוור וויליאם בראונלי ( בתחילת שנות החמישים אפשר לחוקרים לשרטט את דמותה של כת קומראן , הן מבחינת המבנה הארגוני הן מבחינת התאולוגיה . עוד עשרות שנים חלפו עד לפרסומם של קטעי ברית דמשק ושל חיבורים הלכתיים נוספים שנתגלו בקומראן . רכישתה של מגילת המקדש בשנת , 1967 במהלך מלחמת ששת הימים , הובילה לתחיית העניין בהלכה של קומראן ( אם מותר להשתמש בהקשר זה במונח התלמודי 'הלכה , ' אף שאינו מופיע במגילות , ( והעניין בתחום זה התגבר בעקבות פרסומם המלא של החיבורים הה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי