המזמור בשבח החכמה (בן סירא נא‭,(‬ כתב יד ב מגניזת קהיר