מזמור קנך פסוק , ם > ג יח . במגילת תהלים, ‭.1105‬ טור יח