חנן אשל מזמורים שאינם בנוסח המסורה המתועדים במגילות ספר תהלים שנמצאו בקומראן

שלוש מבין המגילות שנמצאו בקומראן הכילו מזמורים מספר תהלים יחד עם מזמורים שאינם בנוסח המסורה 1 1 Q 5 , 4088 ) ו 06 ו ' . ( 1 במגילות אלו מתועדים שמונה מזמורים שאינם בנוסח המסורה , ארבעה הם מזמורים 'חדשים , ' כלומר מזמורים הידועים אך ורק מתוך מגילות קומראן , וארבעה הם מזמורים המתועדים גם בכתבי יד שהיו ידועים לפני שהתגלו המגילות . החשובה שבין המגילות הללו היא מגילת המזמורים ממערה , ( 1105 ) 11 שהועתקה במחצית הראשונה של המאה הראשונה לסה"נ . ספר תהלים מחולק לחמישה ספרים ( א-מא , מב-עב , עג-פט , צ-קו , קז—קב . ( במגילת המזמורים הועתקו פרקים המופיעים בשליש האחרון של ספר תהלים ( כלומר מהספר הרביעי ומהספר החמישי , ( בסדר שונה מהסדר המתועד בנוסח המסורה . בין ארבעים ושניים הפרקים הידועים מנוסח המסורה , והמועתקים במגילה זו , משולבים שבעה מזמורים שאינם מתועדים בנוסח המסורה . ארבעה מזמורים שנכללו במגילה היו ידועים לפני שהתגלו מגילות קומראן , ואילו שלושת האחרים הם מזמורים 'חדשים . ' המזמור השמיני שאיננו בנוסח המסורה , ושנודע ממגילות קומראן , מועתק ב . 4088 במאמר זה אדון בארבעה מתוך שמונת המזמורים ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי