פשר ישעיה, ‭,40161‬ קטעים ‭.6-5‬ החץ מסמן את תחילת הקטע המצוטט