'הכוהן הרשע אשר רדף אחר מורה הצדק לבלעו‭,'‬ פשר חבקוק, jQpHab טור יא (ראו בעמוד הבא)