חנן אשל ההיסטוריה של עדת קומראן וההיבט ההיסטורי של ספרות הפשרים

מבוא הידיעות על ההיסטוריה הפוליטית של התקופה החשמונאית מבוססות על הפרטים המופיעים בספר מקבים א ( המסתיים עם מותו של אחרון בניו של מתתיהו , שמעון החשמונאי ) ועל כתביו של יוסף בן מתתיהו . הפרטים שהביא יוסף בן מתתיהו על תולדות המדינה החשמונאית מבוססים בעיקר על חיבור שכתב ניקולאוס איש דמשק , סופרו של הורדוס . חיבורים אלו הינם מקורות מגמתיים מאוד , ואנו זקוקים לכל פרט היכול לאששם או להפריכם . לפיכך רבה חשיבותם של הרמזים ההיסטוריים המעטים הקיימים בקבוצה של מגילות הכוללות פרשנות אקטואלית לפסוקים מקראיים . שיטה פרשנית זו מכונה 'פשר . ' מחבר הפשר ציטט פסוק , כתב אחריו את המילים 'פשר הדבר על , ' 'פשרו על' וכיוצא באלה , והסביר את הפסוק שצוטט כמתאר לא רק את זמנו של הנביא אלא בעיקר את זמנו של מחבר הפשר , כלומר את תקופת הבית השני . חלק לא מבוטל מן המגילות שנמצאו בקומראן נתחבר בידי סופריה של קבוצה דתית שהאמינה כי היא חיה באחרית הימים , ערב יום הי . מחברי הפשרים ניסו להוכיח שהגאולה בפתח . הם פירשו את דברי הנביאים כעוסקים באירועים שאירעו בזמנם , בהנחה שאם דברי הנביאים נתקיימו זה עתה , יש להניח שגם תיאו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי