פשר הושע, ‭,40166‬ 'והשבתי כל משושה‭...‬ פשרו‭'...‬ (מסומן בחצים)