בלהה ניצן מגילות הפשרים מקומראן

בין המגילות שנתגלו במערות קומראן מצויות מגילות שבהן פירושים לדברי נבואה בשיטה הנקראת בידי מחבריה 'פשר . ' מגילות הפשרים שהגיעו לידינו הן לפרקים נבחרים מספרי תרי עשר - הושע , מיכה , נחום , חבקוק , צפניה - לפרקים נבחרים מספר ישעיה , למזמורים נבחרים מספר תהלים ולפסוקים מספרי מקרא שונים שנלקטו לפי נושא משותף . פירושי הפשרים אינם עוסקים בביאור המילים והתוכן של דברי נבואה בהקשרם המקראי , אלא בגילוי המאורעות ההיסטוריים שבהם מתגשמים או עתידים להתגשם דברי הנבואה בדורם של בעלי הפשרים או באחרית הימים . הטענה שבבסיסה של שיטת הפשר מוצגת במגילת פשר חבקוק , שנתגלתה במערה ' , 1 בפשר לחבקוק ב , ב כדלהלן : ' ויענני הי [ ויאמר כתוב חזון ובא 1 ר על הלוחות למען ירוץ 1 הקורא בו ן' ופשר ... ן וידבר אל אל חבקוק לכתוב את הבאות על הדור האחרון ואת גמר הקץ לוא הודעו . ואשר אמר 'למען ירוץ הקורא בו' פשרו על מורה העדק אשר הודיעו אל את כול רזי דברי עבדיו הנבאים , 1 QpHab ) טור ו , שורה - 14 טור ז , שורה ( 5 מן הנאמר בפשר זה מתברר כי דברי הנבואה הכתובים במקרא נחשבו בעיני בעלי הפשרים דברי אלוהים האוצרים בחובם רזים מסת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי