בשורות המסומנות בחצים כתוב: 'וידבר ה' אל מושה לאמור צו את בני ישראל לאמור בבואכמה אל הארץ אשר [א]נוכי נותן לכמה לנחלה ‭[...]‬ תקריבו ע>צ<ים לעולה ‭,'[...]‬ חומש מעובד (י‭,4Q365 ,(‬ קטע 23