מגילת המקדש. למעלה: שני צדיו של קטע שהודבק בידי סוחר העתיקות שאהין (קנדי) באמצעות בול דואר. למטה. ־ המגילה כפי שנמצאה עטופה בבד לאחר אחסונה בסליק בבית שאהין. אפשר לראות שחלקה העליון של המגילה נרקב, ככל הנראה עקב חדירת מי שטיפת הרצפה בביתו