תפילין של ראש עם יריעות הפרשיות ממערה בלתי ידועה בקומראן, ‭,XQI-4‬ נרכשו בידי ידין, מימין‭.-‬ בגודל המקורי