יריעת תפילין ממערה בלתי ידועה בקומראן, ‭,XQI‬ נרכשה בידי ידין