ממצאים מקומראן (מוגדלים‭:(‬ מימין תפילין של יד; משמאל תפילין של ראש; למטה יריעת תפילין