דוד נחמן תפילין ומזוזות בקומראן

במערות קומראן נמצאו שרידים של כשלושים יריעות קלף שעליהן כתובות פרשיות מקראיות , ואשר זוהו כיריעות של תפילין , וכן שמונה יריעות שהוגדרו כיריעות של מזוזות . נוסף על כך נמצאו עשרים וארבע קציצות של תפילין ( בלשון חז"ל 'קציצה' היא קופסית העור המכילה את פרשיות התפילין ) ושרידי רצועות . לא נמצאו בתים של מזוזות , אך מאחר שבתי מזוזות , בניגוד לקציצות של תפילין , הם פריטים חסרי ייחוד מבחינה חיצונית , הדעת נותנת שקשה לזהותם . למעט שני מקרים , ( 4 Q 131-133 , XQI -4 ) כל יריעות התפילין שפוענחו ופורסמו נמצאו מחוץ לקציצות . זיהוין כיריעות תפילין מתבסס אפוא על ראיות 'עקיפות : ' ראיה אחת היא תוכן הפרשיות המקראיות הכתובות על גבי יריעות אלו , הזהה בעיקרו ( למרות שינויים שיפורטו להלן ) לזה המוכר לנו מההלכה החז"לית ; וראיה אחרת היא גודלן ועוביין של היריעות והכתב שעליהן . יריעות התפילין הן זעירות ודקיקות ביותר ואף הכתב שעליהן זעיר , וברור שהן אינן חלק ממגילה כלשהי . גם הקציצות שנמצאו הן קטנות ביותר , ועל כן השיוך ההדדי מתבקש . ההבחנה בין יריעות תפילין לבין מזוזות נעשתה בעיקר לפי גודל הקלף ועוביו - יריעות ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי