מגילת שמואל, ‭,4051‬ טור ג, שמואל א ב, טז - ג, ד (ראו לעיל, עמ' ‭(129‬