מכת הדם: נוסח המסורה והנוסח השומרוני לשמות ז (מהדורת צדקה)