מגילת ישעיה, woir טור לג, ישעיה פרק מ (שימו לב להשלמת השורה בהמשכה ומעל השוליים)