מגילת ישעיה, ‭,igisa‬ טור כט, ישעיה פרק לו (שימו לב לנקודות מעל המילים)