צפורה טלשיר המגילות המקראיות ממדבר יהודה

המגילות המקראיות ממדבר יהודה הן הגילוי המרגש , המהפכני והחשוב ביותר שחקר נוסח המקרא ידע מעודו . נקודת המוצא של חקר תולדות הנוסח העברי של המקרא הייתה מאז ומעולם נוסח המסורה , שכתבי היד הקדומים ביותר שלו הם מימי הביניים המוקדמים . למרבה הפלא לא היה קיים נוסח עברי קדום יותר . והנה למן 1947 הלכו והתגלו שרידים של כמאתיים מגילות מקראיות , מגילות הקדומות מנוסח המסורה בכאלף שנים . אמנם גם המגילות רחוקות מאוד מזמן חיבורם של רוב ספרי המקרא , אך תרומתן להבנת תהליכי העריכה והמסירה של המקרא לא תסולא בפז . התרומה הזאת אינה נגרעת במאומה בכך שחלק הארי של המגילות נשמר בקרב כת פורשת , באשר אין הן מגילות כתתיות בשום צורה ואופן , אלא מגילות מקראיות לכל דבר . א . הממצא רוב המגילות המקראיות נמצאו בעבי המערות של אתר קומראן , ומקצתן באתרים אחרים במדבר יהודה : מצדה , נחל חבר , נחל צאלים וואדי מורבעאת . ייחודם של ממצאי קומראן הוא בזמנן המוקדם של המגילות וברבגוניות הנוסחים שהן מייצגות , לעומת מגילות שנשמרו באתרים אחרים , שהן בעיקר מן המאה הראשונה-השנייה לסה"נ ובעלות אופי טקסטואלי אחיד . . 1 הטקסטים המקראיים מקומ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי