טלאי קלף ממגילת שמות בכתב עברי עתיק (דעץ‭,(‬ בי‭,40‬ טור 8