איור ז: קטע מעותק של מגילת ההודיות ממערה ‭,4Q427 ,4‬ קטע 10 (ראו בעמוד הקודם‭.(‬ מצד ימין למטה ניכר בבירור הפירור שצורף לקטע