איור ה: מגילת ישעיה, ‭,!Qisa ?1‬ טור יב; השורה שבה מופיעה המילה 'למורשת' מסומנת בחץ