איור ד: תצלום של טור כא (ידו) ממגילת ההודיות (למטה‭.(‬ למעלה: תצלום ממוקד של הפיסה התחתונה בקטע