אייר rr אחד הקטעים המרכיבים את‭a rrcrr‬ קטע ‭;4‬ בשורה האחרונה מסתבר לקרוא: [אי]ש את אןחיהו]