איור ב: ‭['‬ביום המ[וחו־]ת ואל יזץבר ד]בר כי אם ל[דברי‭,'[‬ חיבור הלכתי, ‭40264a‬