איור א: קטע ממגילת המקדש ובו שרידי כתב מטורים שונים