למעלד‭-.,‬ תצלום ישן של ‭,40365‬ קטע 123 למטה: תצלום חדש יותר (ראו להלן, עמ' ‭(166‬