מנחם קיסטר עוד על בעיית זיהוים של כתבים כתתיים בקומראן

בעיית מיונם של הכתבים שנמצאו בקומראן לכתבים כתתיים ולא כתתיים היא אולי השאלה המרכזית בחקר המגילות ובעיקר בהערכת מקומן ביהדות בית שני . המאמר המקיף והיסודי של דבורה דימנט בנושא זה סוקר את תולדות המחקר ומציג כמה קריטריונים למיון . הדברים הבאים נכתבים כדי להאיר את הנחות היסוד של השאלה ואת אפשרויות הפתרון מנקודת מבט נוספת . הבדלי הגוונים ולעתים אף המחלוקת בין שני המאמרים מבטאים את חומרתה של הבעיה ואת הגישות השונות להתבונן בה . שוב ושוב נתקל הקורא במחקרים על קומראן בשאלה אם יש לראות בטקסט מסוים חיבור כתתי , או - בסגנון אחר - חיבור 'קומראני . ' הקורא בעיון את מאמרה של דימנט יראה כי הקריטריונים למיונו של טקסט ככתתי משתנים מחוקר לחוקר , ואין אמת מידה אחת המקובלת לפי שעה על כל החוקרים או על רובם ( גם הדברים הבאים אינם יוצאים מכלל זה , כמובן . ( גם המינוח בדיונים המחקריים על הטקסטים שנמצאו בקומראן אינו ברור : לעתים כשמדברים על טקסט 'קומראני' הכוונה פשוט לטקסט שנמצא בקומראן , ולעתים הכוונה לטקסט שיש לו מאפיינים של עדת היחד , אולם השימוש בשם העצם הגאוגרפי 'קומראן' מבלבל . גם הכינוי ' כתתי' אינו חד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי