ח'רבת קומראן - תכנית היישוב ומערכת המים בתקופה ib (מעיזבונו של יזהר הירשפלד ז"ל) 7 -המטבח 1 -כניסת אמת המים ‭- 8‬ אולם הכינוסים הוא חדר האוכל ‭- 3-2‬ מקוואות ‭- 9‬ מזווה ‭- 4‬ מגדל ‭- 10‬ בית היוצר ‭- 5‬ חדר וספסלים לאורך קירותיו ‭- 11‬ כבשני היוצר 6 -חדרסופרים ‭- 12‬ אורווה