החלק התחתון (מסומן בחץ‭:(‬ תפילה לשלום יונתן המלך; החל ק העליון: מזמור קנד (להלן עמ' ‭(215‬